رفتن به مطلب

هتل‌های واقع در روما –صفحه 114/8

.  
.

‎مکانهای اقامتی موجود‎‏ 1824 :روما

دیدن نقشه
ir

هتل Regal Park ستاره‌

روما 10.7 کیلومتر از مرکز شهر
ir

The Bailey's Hotel ستاره‌

روما 427 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 687
ir

Crosti Hotel ستاره‌

روما 588 متر از مرکز شهر امتیاز: 4.5 / 5 دیدگاه‌ها 779
ir

Grand Hotel Plaza ستاره‌

روما 1.4 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3 / 5 دیدگاه‌ها 1250
ir

هتل Delle Province ستاره‌

روما 2.2 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 1530
ir

هتل Osimar ستاره‌

روما 2.9 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 421
ir

هتل Black ستاره‌

روما 7.9 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 806
ir

Grand Hotel Ritz ستاره‌

روما 3.4 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 281
ir

هتل Verona ستاره‌

روما 673 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 592
ir

هتل Accommodation Planet 29 ستاره‌

روما 451 متر از مرکز شهر
ir

هتل Demetra ستاره‌

روما 313 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 414
ir

هتل Accademia ستاره‌

روما 976 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 1092
ir

هتل Rimini ستاره‌

روما 784 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 612
ir

هتل Baltico ستاره‌

روما 639 متر از مرکز شهر امتیاز: 3 / 5 دیدگاه‌ها 352
ir

هتل Windrose ستاره‌

روما 426 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 578
ir

Best Western Hotel President ستاره‌

روما 1.8 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 1356

‎مکانهای اقامتی موجود‎‏ روما