رفتن به مطلب

هتل‌های واقع در روما –صفحه 115/5

.  
.

‎مکانهای اقامتی موجود‎‏ 1826 :روما

دیدن نقشه

هتل Pantheon Inn ستاره‌

روما 1.6 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 415

هتل The B Place ستاره‌

روما 2.6 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 34

Grand Hotel Fleming ستاره‌

روما 4.8 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 1140

هتل Garda ستاره‌

روما 931 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 304

هتل Marco Polo ستاره‌

روما 715 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 846

هتل Repubblica ستاره‌

روما 165 متر از مرکز شهر امتیاز: 2 / 5 دیدگاه‌ها 403

هتل Galileo ستاره‌

روما 694 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 460

هتل Villa Rosa ستاره‌

روما 4.3 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 341

هتل Hiberia ستاره‌

روما 972 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 973

هتل Galles ستاره‌

روما 887 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 407

هتل Quirinale ستاره‌

روما 207 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 2868

هتل Residenza Borghese ستاره‌

روما 756 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 179

هتل Champagne Palace ستاره‌

روما 677 متر از مرکز شهر امتیاز: 3 / 5 دیدگاه‌ها 613

هتل Delle Vittorie ستاره‌

روما 3.1 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 671

Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts ستاره‌

روما 4.4 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4.5 / 5 دیدگاه‌ها 5425

هتل Giolli Nazionale ستاره‌

روما 573 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 927

‎مکانهای اقامتی موجود‎‏ روما