رفتن به مطلب

هتل‌های واقع در روما –صفحه 115/4

.  
.

‎مکانهای اقامتی موجود‎‏ 1829 :روما

دیدن نقشه

هتل Accademia ستاره‌

روما 976 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 1092

هتل Alexis ستاره‌

روما 445 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 229

هتل Kennedy ستاره‌

روما 779 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 695

هتل Fiori ستاره‌

روما 970 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 243

هتل Zara ستاره‌

روما 357 متر از مرکز شهر امتیاز: 3 / 5 دیدگاه‌ها 397

Yes Hotel ستاره‌

روما 621 متر از مرکز شهر امتیاز: 4.5 / 5 دیدگاه‌ها 1318

هتل Parker ستاره‌

روما 1.8 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 277

هتل Terminal ستاره‌

روما 798 متر از مرکز شهر امتیاز: 2.5 / 5 دیدگاه‌ها 380

هتل Lirico ستاره‌

روما 373 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 1157

هتل Excel Roma Montemario ستاره‌

روما 6.1 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 1029

هتل Pulitzer Roma ستاره‌

روما 5.7 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 1176

هتل Garda ستاره‌

روما 931 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 304

هتل Genova ستاره‌

روما 474 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 737

هتل Black ستاره‌

روما 7.9 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 806

هتل Palladium Palace ستاره‌

روما 671 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 740

هتل Dina ستاره‌

روما 1 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 2.5 / 5 دیدگاه‌ها 245

‎مکانهای اقامتی موجود‎‏ روما