رفتن به مطلب

هتل‌های واقع در روما –صفحه 115/4

.  
.

‎مکانهای اقامتی موجود‎‏ 1825 :روما

دیدن نقشه
ir

هتل Kennedy ستاره‌

روما 779 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 695
ir

هتل Empire Palace ستاره‌

روما 378 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 991
ir

هتل Turner ستاره‌

روما 980 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 890
ir

The Brand Hotel Roma ستاره‌

روما 9 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3 / 5 دیدگاه‌ها 151
ir

هتل Espana ستاره‌

روما 1.8 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 243
ir

هتل Diocleziano ستاره‌

روما 344 متر از مرکز شهر امتیاز: 4.5 / 5 دیدگاه‌ها 2144
ir

هتل Giolli Nazionale ستاره‌

روما 571 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 927
ir

هتل Porta Pia ستاره‌

روما 1 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 34
ir

هتل Nizza ستاره‌

روما 401 متر از مرکز شهر امتیاز: 3 / 5 دیدگاه‌ها 379
ir

هتل Ambasciatori Palace ستاره‌

روما 574 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 874
ir

Trastevere Apartamento

روما 2.6 کیلومتر از مرکز شهر
ir

هتل Anglo Americano ستاره‌

روما 549 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 816
ir

هتل Bettoja Massimo D'Azeglio ستاره‌

روما 488 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 839
ir

هتل Donatello ستاره‌

روما 1.9 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 571
ir

هتل De Petris ستاره‌

روما 666 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 1316
ir

هتل Romanico Palace ستاره‌

روما 572 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 1540

‎مکانهای اقامتی موجود‎‏ روما