رفتن به مطلب

هتل‌های واقع در روما –صفحه 115/3

.  
.

‎مکانهای اقامتی موجود‎‏ 1826 :روما

دیدن نقشه

هتل Osimar ستاره‌

روما 2.9 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 421

هتل Colony ستاره‌

روما 5.4 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 2.5 / 5 دیدگاه‌ها 233

هتل Dependance Trevi Collection ستاره‌

روما 817 متر از مرکز شهر امتیاز: 0 / 5 دیدگاه‌ها 0

Alba Hotel Torre Maura ستاره‌

روما 8.9 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3 / 5 دیدگاه‌ها 276

هتل Radisson Blu Es Roma ستاره‌

روما 1.1 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 1875

هتل Ambasciatori Palace ستاره‌

روما 574 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 874

هتل Re Testa ستاره‌

روما 3.4 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 273

هتل Palladium Palace ستاره‌

روما 671 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 740

هتل Morgana ستاره‌

روما 740 متر از مرکز شهر امتیاز: 4.5 / 5 دیدگاه‌ها 1038

هتل Bettoja Mediterraneo ستاره‌

روما 457 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 1035

هتل Traiano ستاره‌

روما 1.1 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 508

هتل Windrose ستاره‌

روما 426 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 578

هتل Checkin Villa Angelina ستاره‌

روما 2.6 کیلومتر از مرکز شهر

هتل Diocleziano ستاره‌

روما 344 متر از مرکز شهر امتیاز: 4.5 / 5 دیدگاه‌ها 2144

هتل Regal Park ستاره‌

روما 10.7 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 0 / 5 دیدگاه‌ها 0

هتل 87 Eighty-Seven ستاره‌

روما 755 متر از مرکز شهر امتیاز: 0 / 5 دیدگاه‌ها 0

‎مکانهای اقامتی موجود‎‏ روما