رفتن به مطلب

هتل‌های واقع در روما –صفحه 115/2

.  
.

‎مکانهای اقامتی موجود‎‏ 1829 :روما

دیدن نقشه

هتل Best Western Globus ستاره‌

روما 1.8 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 1267

هتل Ripa Roma ستاره‌

روما 3.1 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 1314

هتل Quirinale ستاره‌

روما 207 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 2868

هتل Osimar ستاره‌

روما 2.9 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 421

هتل Giglio Dell Opera ستاره‌

روما 431 متر از مرکز شهر امتیاز: 2.5 / 5 دیدگاه‌ها 618

هتل Andreotti ستاره‌

روما 596 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 875

هتل The Building ستاره‌

روما 791 متر از مرکز شهر امتیاز: 0 / 5 دیدگاه‌ها 0

Leonardi Hotel Genio ستاره‌

روما 1.9 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 663

Smooth Hotel Rome West ستاره‌

روما 6.5 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 296

هتل Patria ستاره‌

روما 88 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 566

هتل Trevi ستاره‌

روما 998 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 943

هتل Turner ستاره‌

روما 980 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 890

هتل Bettoja Atlantico ستاره‌

روما 472 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 484

Leonardi Hotel Torino ستاره‌

روما 400 متر از مرکز شهر امتیاز: 3 / 5 دیدگاه‌ها 842

Oly Hotel ستاره‌

روما 5.8 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 601

هتل Tirreno ستاره‌

روما 901 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 530