رفتن به مطلب

هتل‌های واقع در روما –صفحه 114/10

.  
.

‎مکانهای اقامتی موجود‎‏ 1824 :روما

دیدن نقشه
ir

هتل Mecenate Palace ستاره‌

روما 808 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 1602
ir

هتل Bernini Bristol ستاره‌

روما 532 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 822
ir

هتل Giulio Cesare ستاره‌

روما 2.3 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 926
ir

هتل Oriente ستاره‌

روما 1.1 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3 / 5 دیدگاه‌ها 89
ir

هتل Giardino d'Europa ستاره‌

روما 10.5 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 252
ir

Residence Colombo 112 1 ستاره

روما 3.9 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4.5 / 5 دیدگاه‌ها 143
ir

هتل Memphis ستاره‌

روما 715 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 442
ir

هتل Marco Polo ستاره‌

روما 715 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 846
ir

هتل Best Roma ستاره‌

روما 1.8 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 497
ir

هتل Lux ستاره‌

روما 643 متر از مرکز شهر امتیاز: 3 / 5 دیدگاه‌ها 212
ir

پانسیون Dandi Domus ستاره

روما 1.2 کیلومتر از مرکز شهر
ir

هتل Trevi ستاره‌

روما 998 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 943
ir

هتل Fiori ستاره‌

روما 970 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 243
ir

هتل Picasso ستاره‌

روما 449 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 280
ir

هتل Trinita de Monti ستاره‌

روما 882 متر از مرکز شهر امتیاز: 2.5 / 5 دیدگاه‌ها 223
ir

هتل Lazio ستاره‌

روما 573 متر از مرکز شهر امتیاز: 3 / 5 دیدگاه‌ها 138

‎مکانهای اقامتی موجود‎‏ روما