رفتن به مطلب

هتل‌های واقع در بارسلون –صفحه 51/8

.  
.

‎مکانهای اقامتی موجود‎‏ 811 :بارسلون

دیدن نقشه

هتل Barcelona Universal ستاره‌

بارسلون 1.2 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4.5 / 5 دیدگاه‌ها 3629

هتل Evenia Rocafort ستاره‌

بارسلون 1.6 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 443

هتل Oasis ستاره‌

بارسلون 1 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 1062

BCN Urban Hotels Gran Ducat ستاره‌

بارسلون 400 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 547

هتل Catalonia Magdalenes ستاره‌

بارسلون 181 متر از مرکز شهر امتیاز: 0 / 5 دیدگاه‌ها 0

هتل Sant Agusti ستاره‌

بارسلون 522 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 859

Park Hotel Barcelona ستاره‌

بارسلون 984 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 612

Hostal Bcn Port ستاره‌

بارسلون 1.2 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 213

هتل Abbot ستاره‌

بارسلون 2.4 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3 / 5 دیدگاه‌ها 211

هتل Peninsular ستاره

بارسلون 608 متر از مرکز شهر امتیاز: 3 / 5 دیدگاه‌ها 654

Sallés Hotel Pere IV ستاره‌

بارسلون 2.1 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 1214

هتل Suizo ستاره‌

بارسلون 479 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 188

Sunotel Club Central ستاره‌

بارسلون 1.4 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 0 / 5 دیدگاه‌ها 0

هتل Monument ستاره‌

بارسلون 1.3 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 0 / 5 دیدگاه‌ها 0

Claris Hotel & Spa 5*GL ستاره‌

بارسلون 1.2 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4.5 / 5 دیدگاه‌ها 1693

هتل Paral·lel ستاره‌

بارسلون 1.3 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 1090

‎مکانهای اقامتی موجود‎‏ بارسلون