رفتن به مطلب

هتل‌های واقع در بارسلون –صفحه 51/6

.  
.

‎مکانهای اقامتی موجود‎‏ 811 :بارسلون

دیدن نقشه

هتل Jazz ستاره‌

بارسلون 594 متر از مرکز شهر امتیاز: 4.5 / 5 دیدگاه‌ها 4218

هتل Condes de Barcelona ستاره‌

بارسلون 1.3 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 1507

Hotel Medinaceli ستاره‌

بارسلون 908 متر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 548

هتل Ronda ستاره‌

بارسلون 423 متر از مرکز شهر امتیاز: 0 / 5 دیدگاه‌ها 0

هتل H10 Art Gallery ستاره‌

بارسلون 1.5 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 0 / 5 دیدگاه‌ها 0

هتل SM Teatre Auditori ستاره‌

بارسلون 1.9 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 676

هتل Lyon ستاره

بارسلون 1 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3 / 5 دیدگاه‌ها 107

هتل Via Augusta ستاره‌

بارسلون 2.4 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 845

هتل Barceló Raval ستاره‌

بارسلون 734 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 2752

Apartamentos Fira Centric 3 ستاره‌

بارسلون 2.4 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 0 / 5 دیدگاه‌ها 0

هتل SM Sant Antoni ستاره‌

بارسلون 1.7 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 702

هتل Aristol ستاره‌

بارسلون 3.1 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 3.5 / 5 دیدگاه‌ها 113

هتل Evenia Rossello ستاره‌

بارسلون 1.6 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 582

هتل Gargallo Colonial Barcelona ستاره‌

بارسلون 728 متر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 670

هتل Mercer Barcelona ستاره‌

بارسلون 559 متر از مرکز شهر امتیاز: 0 / 5 دیدگاه‌ها 0

MH Apartments Center

بارسلون 1.2 کیلومتر از مرکز شهر امتیاز: 4 / 5 دیدگاه‌ها 100

‎مکانهای اقامتی موجود‎‏ بارسلون